WNIOSEK NA ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW

Oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów ze szczegółowym opisem stosowanej metody lub metod zbierania odpadów. 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla punktów do zbierania lub przeładunku złomu,  przygotujemy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów ze szczegółowym opisem stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów. 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, przygotujemy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.